Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

2008 Uppsala Konsert & Kongress
Pristagare: Henning Larsen Architects

Juryns motivering
:
Byggnaden har ett monumentalt uttryck och ljuset som flödar från öster och väster ger interiören dess karaktär. Arkitektens bärande idé var att placera Stora Salens foajé drygt 20 meter över markplan varigenom besökarna får uppleva ett panorama över Uppsalaåsens kulturbyggnader, vilket innebar att konsertsalen med sina 1100 platser, hamnar på husets övre halva. Den platsgjutna betongen har utnyttjats på ett förtjänstfullt sätt genom de stabiliserande trapphusen samt för avväxling av de excentriska bärlinorna. Helgjuten betong har varit grunden för de publikt framträdande hårdbetonggolven - sidenmatt i entréplanet och klarrött i salongernas foajéer. Det platsgjutna byggandets flexibilitet var en förutsättning för att projektering och byggande skulle kunna drivas parallellt, vilket krävdes för att klara den korta byggtiden på 29 månader.

2008

Ta mig högst upp på sidan