Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

I hus byggda med tunga material som betong lagras energi vid överskott och avger energi vid underskott. Det gör att energiåtgången för både uppvärmning och kylning minskar. Ett hus byggt med stomme i betong har därför upp till 30 procent lägre energikonsumtion än hus byggda med lätt stomme. Betongens värmetröghet minskar även effekttopparna och gör det möjligt att förflytta effektuttagen i tiden vilket är positivt både miljömässigt och ekonomiskt. Även i äldre betonghus kan man med ny teknik spara både energi och pengar på betongens unika förmåga att lagra energi. Energibesparingen innebär också minskad klimatpåverkan under byggnadens bruksskede.

Ta mig högst upp på sidan