Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Tidigare har brandsäkerhetskrav tagits fram av nationella myndigheter men numera bygger de på EU:s direktiv, standarder och riktlinjer.

Brandskyddsbestämmelserna är funktionsbaserade och materialneutrala och syftar i första hand till att begränsa risken för personskador. När det gäller personrisk jämställs t ex en vägg av trä och gips med en betongvägg om båda klarar kravet på 60 minuters brand. Men betong står emot betydligt längre än så tack vare sina inneboende egenskaper och utan aktiva brandsäkerhetsåtgärder, t ex sprinkleranläggningar som kan behövas med andra byggmaterial.

Betong uppfyller med god marginal kraven för högsta brandsäkerhetsklass A1 – icke antändliga material. 

Ta mig högst upp på sidan