Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Som väntat replikerade Miljöpartisterna Emma Hult och Fredrik Olsson på min tidigare replik på deras debattartikel i SvD om trä och betong. Eftersom deras replik den 19 juli är en slutreplik i SvD kan jag inte bemöta deras påståenden i SvD, så det får bli en kommentar här istället.

I sin slutreplik påstår Emma Hult och Fredrik Olsson helt felaktigt att jag i min replik skulle byggt hela min argumentation på en rapport beställd av Svensk Betong. För mig och betongbranschen är vetenskapliga fakta A och O för vårt arbete. Det finns flera studier om klimtpåverkan och livscykelanalyser för olika byggmaterial, var och en specifik för just sitt projekt med sina modeller och gränsdragningar. Men det finns ingen studie som pekar ut något material som generellt bäst sett ur ett livscykelperspektiv. Det framförde jag i min replik då jag ansåg att Emma Hult och Fredrik Olsson i deras debattinlägg inte gav hela bilden av hur det ser ut gällande klimatpåverkan och olika byggmaterial. Jag hänvisade då till Riksbyggens projekt Brf Viva. För det projektet har en vetenskaplig studie genomförts av SP/Rise som nyligen presenterats (Sp rapport 2015:17 från 2017). Den som läst den studien vet att det inte är någon studie beställd av Svensk Betong eller medverkan från Svensk Betong. Jag upprepar som i min replik - ta del av det projektet och läs rapporten (då skulle ni se vilka som står bakom den).

Sen hänvisar Emma Hult och Fredrik Olsson i sin slutreplik till en studie nyligen presenterad av Linköpings Universitet. Jag har också läst den studien. Där görs prognoser för kapacitet för träbyggandet till 2025. Det görs även jämförelser mellan trä och betong och de värden för betong som används som utgångspunkt är från en tidigare rapport med värden från 2012 presenterad av IVA Kungliga Vetenskapsakademien. Det här hänt rätt mycket sedan 2012 när det gäller cement och betong vilket också var min poäng med min replik samt hänvisningen till Riksbyggens projekt Brf Viva. För övrigt, den som läst rapporten från Linköpings Universitet samt underliggande rapport från Tyréns vet att beställare är Skogsindustrierna.

Vad Svensk Betong däremot beställt är en uppdaterad beräkning av tidigare studien i IVA-rapporten nämnd ovan för projekt Blå Jungfrun. Den nya beräkningen är med uppdaterade klimatdata för dagens cement och betong jämfört med tidigare beräkning med mer än 5 år gamla data. Resultaten från den nya studien genomförd av IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL rapport Nr C 250 Juni 2017) visar att resultatet blev betydligt lägre än i ursprungliga studien. Resultatet är i samma linje som SP/Rise rapporten om Brf Viva där man använt klimatdata för dagens cement och betong. Jag är förvånad över att Emma Hult och Fredrik Olsson verkar ointresserade av att det idag går att bygga med betong med runt 30 % lägre klimatpåverkan och att det finns en stor potential till ännu lägre klimatpåverkan som betongbranschen arbetar för att nå. Jag blir också förvånad över, så som jag uppfattar slutrepliken, att Emma Hult och Fredrik Olsson anser att drift och underhåll inte är något som är intressant eller ska beaktas gällande klimatpåverkan. Men jag hoppas verkligen att jag uppfattat detta fel. För miljöns skull har vi inte råd att inte arbeta för en långsiktig hållbarhet där en byggnads hela livscykel beaktas.

Malin Löfsjögård

VD Svensk Betong, Adj Prof KTH

Ta mig högst upp på sidan