Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Godstransporter på vägar är viktiga för att vårt samhälle ska fungera, det gäller förstås också byggsektorn där materialflöden är en betydande del. Transporter på vägar påverkar samtidigt människa och miljö. Betong är förstås också beroende av transporter men det är viktigt att komma ihåg att betong är ett lokalt producerat material, både fabriksbetong och betongelement produceras på en mängd tillverkningsställen spridda över hela Sverige.

Betong produceras lokalt runt om i landet. 
Avståndet mellan tillverkningsställe och byggarbetsplats blir därför för det mesta kort. Det bekräftas också av en studie genomförd av materialtransporter i byggandet av flerbostadshus genomförd 2014. Även om transportavstånden varierar mellan olika projekt är det tydligt att transportavståndet för betong i genomsnitt är betydligt lägre än för trä. Samtidigt har det visat sig från LCA baserade klimatberäkningar att långa vägtransporter står för en betydande del av klimatpåverkan från ett flerbostadshus. Det visar att transportsätt och avstånd alltid ska tas med i en bedömning av en byggnads klimatpåverkan.

Externa länkar

Ta mig högst upp på sidan