Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Cementkrisen briserade den 6 juli när Mark- och miljööverdomstolen avvisade Cementas ansökan om förnyat tillstånd att få bryta kalksten i Slite på Gotland. I december 2017 ansökte Cementa om nytt tillstånd. Den 17 januari 2020 fick Cementa tillståndet beviljat av Mark- och miljödomstolen. Domen innebar att domstolen gav Cementa ett tillstånd som gällde i tjugo år. Cementas nuvarnde täkttillstånd i Slite löper ut den 31 oktober i år. Men den domen undanröjdes av Mark- och miljööverdomstolen beslut. Cementa har överklagat till Högsta Domstolen som meddelat att de ej beviljar prövningstillstånd.

För att undvika den värsta cementbristen har riksdagen den 29 september röstat igenom en särsklid lag som gör det möjligt för regeringen att pröva en ansökan om en tidsbegränsad förlängning av nuvarande tillstånd. Detta för att möjliggöra för Cementa att bryta ur kvarvarande kalksten (motsvarande 8 månaders brytning). Lagändringen träder i kraft den 15 oktober 2021 och ger ett tillfälligt, om än nödvändigt, andrum. Framför allt undviker den det akuta byggstopp som annars blir verklighet redan i höst.

Samtidigt har flera miljöorganisationer aviserat att de kommer att överklaga regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. Skulle domstolen ta upp ärendet kan man också komma att inhibera, dvs frysa, regeringens beslut. Om så sker innebära det att cementbrist uppstår redan före årsskiftet och Sverige riskerar då att stå inför ett omfattande byggstopp.

Här nedan finner ni information kring cementkrisen indelat olika kategorier. Händelser i kronologisk ordning är den ursprungliga sidan. Övriga rutor är indelat efter område.

Informationen uppdateras kontinuerligt.

Ta mig högst upp på sidan