Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Publiceringsdatum 2016-11-16 11:32:38

Svensk Betong har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram ett verktyg som ska göra det lättare att bedöma riskerna med kvartsdam, då damm som innehåller kvartspartiklar är en arbetsmiljörisk på många arbetsplatser. För ett år sedan kom...

Publiceringsdatum 2015-10-16 12:35:00

För den totala betongproduktionen visar betongindikatorn för september 2015 på ett resultat som är nästintill identiskt med vad som producerades för september 2014. Resultatet för september 2014 var en total produktion på 489 000m3 och för september ...

Publiceringsdatum 2015-09-22 12:51:43

Betongindikatorn är tillbaka efter sommaruppehållet och publicerar nu det samlade resultatet av juni, juli och augusti. - Vi ser en varierad produktion under sommarmånaderna kommenterar Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong. Jämfört med samma måna...

Publiceringsdatum 2015-06-26 07:24:28

I Betongindikatorn för april 2015 förutspåddes möjligheten att maj skulle ha ett liknande resultat (mönster) som åren 2011 och 2012. I Betongindikatorn för maj kan konstateras att detta även blev det faktiska utfallet. Produktionen* för maj 2015 är d...

Publiceringsdatum 2015-04-22 19:50:13

Betongindikatorn för januari 2015 visar en fortsatt positiv trend med en total betongproduktion som överstiger produktionen vid samma tidpunkt föregående år. Vi ser att kategori Hus börjar med en ökning på 26 % jämfört med samma månad föregående år. ...

Publiceringsdatum 2015-04-22 19:49:17

Pressmeddelande 2015-03-18 Betongindikatorn för februari 2015 visar en fortsatt positiv trend med en total betongproduktion som överstiger produktionen vid samma tidpunkt föregående år. I februari 2015 har det totalt producerats ca 8 % mer betong än ...

Cementbrist_NY.jpg

Aktuellt

 • Cementbrist leder till omfattande byggstopp visar ny analys. Byggbranschen begär omgående möte med regeringen

  Sverige står inför ett omfattande byggstopp. Redan i november kommer 3 av 4 nya bostäder att inte kunna byggstartas . Flera stora infrastrukturprojekt stoppas eller fördröjas. Läs mer här

  Läs mer

 • Cementas täktansökan avvisas – oroande besked med risk för allvarliga konsekvenser

  Igår 6/7 meddelande Mark- och miljööverdomstolen att de avvisar Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Cementas ansökan om förnyat täkttillstånd för verksamheten beviljades i Mark- coh miljödomstolen i januari 2020. Därefter har domen överklagats och nu prövats i nästa instans. Cementas ansökan har gällt ett förlängt täkttillstånd till 2041 eftersom nuvarande tillstånd löper ut i oktober i år.

  -  Det är ett mycket oroande besked som kommer att leda till allvarliga konsekvenser, inte bara för Cementa och svensk betongindustri, utan för hela byggsektorn och samhället säger Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong.

  - Vi har ett stort behov av nya bostäder och ny infrastuktur i Sverige och idag står cementfabriken i Slite för merparten av den cement som används för betongbyggande i Sverige. Effekterna av detta kommer att bli allvarliga, inte minst för flera viktiga och stora infrastrukturprojekt som nya Slussen, Västlänken, Förbifart Stockholm m.fl. fortsätter Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong.

  - Politiken måste ta sitt ansvar, verksamhet som är viktig för utveckling av samhället kan inte riskeras på detta sätt. En förutsägbar och ändamålsenlig hantering av tillstånd och miljöprövning måste säkerställas, och att det sker med rimliga tidsaspekter, säger Ludwig Zetterström, styrelseordförande Svensk Betong.

  - Dessutom ligger cementfabriken i Slite i framkant gällande miljö- och klimatarbetet, inte bara i Sverige utan också i Europa, och är en viktig del i den klimatomställning som pågår i byggsektorn. Gårdagens besked riskerar att påverka även denna utveckling avslutar Ludwig Zetterström, styrelseordförande Svensk Betong.

   

  Läs mer

 • Webbinarium Klimatförbättrad betong

  Webbinariet Klimatförbättrad betong i praktiken arrangerades av Byggmaterialindustrierna och Svensk Betong inom ramen för färdplanen för bygg- och anläggningssektorn och färdplanen för klimatneutral betong. Samverkan är ledordet för att lyckas med målsättningen att Bygg- och anläggningssektorn inte har några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Betongbranschen är en av alla de branscher som arbetar med att begränsa klimatpåverkan från våra byggmaterial. Läs mer

  Läs mer

 • Ludwig Zetterström omvald som ordförande för Svensk Betong

  Vid Svensk Betongs stämma den 22 april omvaldes Ludwig Zettterström som ordförande för föreningen. Mer information finns här.

  Läs mer

Ta mig högst upp på sidan