Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Publiceringsdatum 2020-02-26 07:03:38

Traditionell formsättningMed traditionell formsättning menas valvform som består av stämp, bockrygg, ströregel och plywood. Traditionell formsättning används på valvhöjder från 2,40 m till ca 5,50 m. Fördelarna med traditionell formsättning är ...

Publiceringsdatum 2020-02-26 07:03:38

FormsystemDet vanligaste formsystemet på marknaden idag är plattbärlag, en förtillverkad kvarsittande betongform som levereras färdig till bygget där den lyfts på plats och därefter gjuts på med färsk betong, se avsnitt Plattbärlag. Me...

Publiceringsdatum 2020-02-26 07:03:38

VäggsystemFlera olika väggformssystem finns på marknaden idag. De vanligaste är lucksystem bestående av en stålram med en yta av plywood. Dagens system är anpassade för snabb, effektiv och säker produktion. T ex finns system med förmonterade arbetspl...

Publiceringsdatum 2020-02-26 07:03:38

Se Flerbostadshus - Vägg - Formsättning ...

Publiceringsdatum 2020-02-26 07:03:38

Se Flerbostadshus - Vägg - Formsättning ...

Publiceringsdatum 2020-02-26 07:03:38

Se Flerbostadshus - Bjälklag - Formsättning ...

Publiceringsdatum 2020-02-26 07:03:38

Formsättning och isoleringNär man bygger ett hus på en betongplatta är det viktigt att grunden är väldränerad. Åtgärder måste vidtas så att vatten leds bort.Jordmassor där man planerar att gjuta schaktas bort och ersättas med grus eller makadam, så a...

Publiceringsdatum 2015-05-29 08:32:58

Betong är ett mycket beständigt material med lång livslängd. Betongliknande material baserade på så kallade hydrauliska material (kalkbaserade material som hårdnar under vatten) har en mycket lång historia. Under romartiden var användningen av s...

Publiceringsdatum 2015-05-20 09:45:22

Inläggningsfärdig armering ILF ILF, har nästan helt ersatt klippning och bockning på arbetsplatsen eftersom det ger kostnads-, tid-, och kvalitetsvinster i ett helhetssperspektiv. Den inläggningsfärdiga armeringen är klippt och bockad i en datorstyr...

Publiceringsdatum 2015-05-19 06:16:41

Eftersom efterspänd armering ger täta konstruktioner behöver bjälklaget inget tätskikt. Vid högfrekvent parkering kan ett slitlager av betong pågjutas samtidigt med konstruktionsbetongen. Bjälklagen kan, med hänsyn till framtida underhåll, dimensione...

Publiceringsdatum 2015-02-13 20:55:57

Ändupplag på betongväggLängsupplag på betongväggMellanupplag på betongväggÄndupplag på skalväggLängsupplag på skalväggMellanupplag på skalväggÄndupplag på lättklinkerväggLängsupplag på lättklinkerväggFri bjälklagskantLängsskarv, generellTilläggsarmer...

Cementbrist_NY.jpg

Aktuellt

 • Cementbrist leder till omfattande byggstopp visar ny analys. Byggbranschen begär omgående möte med regeringen

  Sverige står inför ett omfattande byggstopp. Redan i november kommer 3 av 4 nya bostäder att inte kunna byggstartas . Flera stora infrastrukturprojekt stoppas eller fördröjas. Läs mer här

  Läs mer

 • Cementas täktansökan avvisas – oroande besked med risk för allvarliga konsekvenser

  Igår 6/7 meddelande Mark- och miljööverdomstolen att de avvisar Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Cementas ansökan om förnyat täkttillstånd för verksamheten beviljades i Mark- coh miljödomstolen i januari 2020. Därefter har domen överklagats och nu prövats i nästa instans. Cementas ansökan har gällt ett förlängt täkttillstånd till 2041 eftersom nuvarande tillstånd löper ut i oktober i år.

  -  Det är ett mycket oroande besked som kommer att leda till allvarliga konsekvenser, inte bara för Cementa och svensk betongindustri, utan för hela byggsektorn och samhället säger Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong.

  - Vi har ett stort behov av nya bostäder och ny infrastuktur i Sverige och idag står cementfabriken i Slite för merparten av den cement som används för betongbyggande i Sverige. Effekterna av detta kommer att bli allvarliga, inte minst för flera viktiga och stora infrastrukturprojekt som nya Slussen, Västlänken, Förbifart Stockholm m.fl. fortsätter Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong.

  - Politiken måste ta sitt ansvar, verksamhet som är viktig för utveckling av samhället kan inte riskeras på detta sätt. En förutsägbar och ändamålsenlig hantering av tillstånd och miljöprövning måste säkerställas, och att det sker med rimliga tidsaspekter, säger Ludwig Zetterström, styrelseordförande Svensk Betong.

  - Dessutom ligger cementfabriken i Slite i framkant gällande miljö- och klimatarbetet, inte bara i Sverige utan också i Europa, och är en viktig del i den klimatomställning som pågår i byggsektorn. Gårdagens besked riskerar att påverka även denna utveckling avslutar Ludwig Zetterström, styrelseordförande Svensk Betong.

   

  Läs mer

 • Webbinarium Klimatförbättrad betong

  Webbinariet Klimatförbättrad betong i praktiken arrangerades av Byggmaterialindustrierna och Svensk Betong inom ramen för färdplanen för bygg- och anläggningssektorn och färdplanen för klimatneutral betong. Samverkan är ledordet för att lyckas med målsättningen att Bygg- och anläggningssektorn inte har några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Betongbranschen är en av alla de branscher som arbetar med att begränsa klimatpåverkan från våra byggmaterial. Läs mer

  Läs mer

 • Ludwig Zetterström omvald som ordförande för Svensk Betong

  Vid Svensk Betongs stämma den 22 april omvaldes Ludwig Zettterström som ordförande för föreningen. Mer information finns här.

  Läs mer

Ta mig högst upp på sidan