Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Publiceringsdatum 2021-07-15 15:06:45

Cementbrist riskerar att leda till omfattande byggstopp Den 6 juli 2021 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att avvisa Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Det betyder att Sverige i...

Publiceringsdatum 2021-06-17 12:35:13

I sommar erbjuder vi några fler utbildningar kostnadsfritt!Utbildningar inom arbetsmiljö Svensk Betong erbjuder alla anställda på våra medlemsföretag utbildningar inom arbetsmiljöområdet med fokus på säkerhet. Detta i ett led att nå vårt gemensamma ...

Publiceringsdatum 2021-06-15 12:17:04

Webbinariet Klimatförbättrad betong i praktiken arrangerades av Byggmaterialindustrierna och Svensk Betong inom ramen för färdplanen för bygg- och anläggningssektorn och färdplanen för klimatneutral betong. Samverkan är ledordet för att lyckas med må...

Publiceringsdatum 2021-05-27 08:36:07

Inom ramen för färdplanen för bygg- och anläggningssektorn och färdplanen för klimatneutral betong bjuder Byggmaterialindustrierna och Svensk Betong in till webbinarium om klimatförbättrad betong i praktiken.Webbinariet hålls via Teams den 14 juni, 0...

Publiceringsdatum 2021-03-24 15:36:47

Torsdagen den 15 april kl. 13-14 håller vi en digital presentation och dialog kring ”Bryt och lås” på våra arbetsplatser. En arbetsgrupp från medlemsföretagen har tagit fram ett presentationsunderlag med processflöde och diskussionspunkter som underl...

Publiceringsdatum 2021-03-10 16:19:06

Svensk Betong och ni medarbetare på medlemsföretagen arbetar aktivt för att minska olyckorna i betongbranschen. Vår målsättning är hög säkerhet och nolltolerans för olyckor genom hela byggprocessen från projektering till montage och gjutning på bygga...

Publiceringsdatum 2021-03-10 15:56:17

Nu är det hög tid att nominera till årets arbetsmiljöpris på Betonggalan. Svensk Betong är stolt sponsor till detta pris. Tillsammans med medlemsföretagen arbetar vi aktivt för att minska olyckorna såväl i betongbranschen som i hela bygg- och anläggn...

Publiceringsdatum 2021-02-10 16:27:30

Att sprida kunskap och goda erfarenheter med klimatförbättrad betong är ett viktigt sätt att öka takten i omställningen. Klimatförbättrad betong måste bli förstahandsval i hållbart byggande av såväl byggnader som infrastrukturlösningar. Tillsammans m...

Publiceringsdatum 2021-02-10 16:27:30

Att sprida kunskap och goda erfarenheter med klimatförbättrad betong är ett viktigt sätt för att öka takten i omställningen. Klimatförbättrad betong måste bli förstahandsval i hållbart byggande av såväl byggnader som infrastruktur. Vi vill sprida kun...

Publiceringsdatum 2021-02-05 12:46:39

Bränder orsakar stora skador och byggmaterialet har stor betydelse för en byggnads brandsäkerhet. Betong skyddar människoliv, egendom och miljö... om olyckan är framme. Betong i bjälklag väggar och tak förhindrar att bränder sprider sig och begränsa...

Publiceringsdatum 2021-01-28 12:57:45

Många medlemsföretag berättar om stort intresse för klimatförbättrad betong, men att efterfrågan inte är lika stor som man hoppas på. Vi kan mer än vi levererar – potentialen är stor! Vi vill därför inspirera och på ett konkret sätt lyfta goda exempe...

Cementbrist_NY.jpg

Aktuellt

 • Cementbrist leder till omfattande byggstopp visar ny analys. Byggbranschen begär omgående möte med regeringen

  Sverige står inför ett omfattande byggstopp. Redan i november kommer 3 av 4 nya bostäder att inte kunna byggstartas . Flera stora infrastrukturprojekt stoppas eller fördröjas. Läs mer här

  Läs mer

 • Cementas täktansökan avvisas – oroande besked med risk för allvarliga konsekvenser

  Igår 6/7 meddelande Mark- och miljööverdomstolen att de avvisar Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Cementas ansökan om förnyat täkttillstånd för verksamheten beviljades i Mark- coh miljödomstolen i januari 2020. Därefter har domen överklagats och nu prövats i nästa instans. Cementas ansökan har gällt ett förlängt täkttillstånd till 2041 eftersom nuvarande tillstånd löper ut i oktober i år.

  -  Det är ett mycket oroande besked som kommer att leda till allvarliga konsekvenser, inte bara för Cementa och svensk betongindustri, utan för hela byggsektorn och samhället säger Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong.

  - Vi har ett stort behov av nya bostäder och ny infrastuktur i Sverige och idag står cementfabriken i Slite för merparten av den cement som används för betongbyggande i Sverige. Effekterna av detta kommer att bli allvarliga, inte minst för flera viktiga och stora infrastrukturprojekt som nya Slussen, Västlänken, Förbifart Stockholm m.fl. fortsätter Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong.

  - Politiken måste ta sitt ansvar, verksamhet som är viktig för utveckling av samhället kan inte riskeras på detta sätt. En förutsägbar och ändamålsenlig hantering av tillstånd och miljöprövning måste säkerställas, och att det sker med rimliga tidsaspekter, säger Ludwig Zetterström, styrelseordförande Svensk Betong.

  - Dessutom ligger cementfabriken i Slite i framkant gällande miljö- och klimatarbetet, inte bara i Sverige utan också i Europa, och är en viktig del i den klimatomställning som pågår i byggsektorn. Gårdagens besked riskerar att påverka även denna utveckling avslutar Ludwig Zetterström, styrelseordförande Svensk Betong.

   

  Läs mer

 • Webbinarium Klimatförbättrad betong

  Webbinariet Klimatförbättrad betong i praktiken arrangerades av Byggmaterialindustrierna och Svensk Betong inom ramen för färdplanen för bygg- och anläggningssektorn och färdplanen för klimatneutral betong. Samverkan är ledordet för att lyckas med målsättningen att Bygg- och anläggningssektorn inte har några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Betongbranschen är en av alla de branscher som arbetar med att begränsa klimatpåverkan från våra byggmaterial. Läs mer

  Läs mer

 • Ludwig Zetterström omvald som ordförande för Svensk Betong

  Vid Svensk Betongs stämma den 22 april omvaldes Ludwig Zettterström som ordförande för föreningen. Mer information finns här.

  Läs mer

Ta mig högst upp på sidan