Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Publiceringsdatum 2017-03-15 10:04:57

Håldäck direkt är ett bra och användbart verktyg som nyttjas av många. På Svensk Betongs hemsida är den nu borttagen och vi hänvisar vidare till Strusoft och deras uppdaterade verktyg. Ni hittar detta på denna länk: https://hollowcore-online.str...

Publiceringsdatum 2017-02-15 12:39:26

1. SIS, SS-EN, Eurokod 1 – 9 2. Boverket, EKS (Europeiska Konstruktions Standarder) 3. Svensk Betong, Brand, pdf-dokument, äldre utgåva av Bygga med Prefab

Publiceringsdatum 2015-05-20 08:35:52

De grundläggande brandskyddskraven på en byggnad bestäms av den brandtekniska byggnadsklassen. Vid klassindelningen ska hänsyn tas till faktorer som påverkar utrymningsmöjligheterna och risken för personskador vid en eventuell brand. Ovanstående fas...

Publiceringsdatum 2015-05-20 08:22:12

I tabellerna nedan ges exempel på brandteknisk klass för olika betongkonstruktioner baserade på beräknade och tabellerade värden enligt Eurokod 2 (EN 1992-1-2). I vissa fall anges olika värden för olika lastutnyttjande (µfi) vid lastfallet brand...

Publiceringsdatum 2015-05-20 08:19:20

Upplag kan vara på pelartopp eller på konsoler längs pelaren.Synliga konsoler av betong och dolda av stål förekommer. Krafter kan också föras in i pelarna med t ex ingjutna svetsplåtar, skruvfästen och ankarskenor.En betongkonsol som är 300 mm djup, ...

Publiceringsdatum 2015-05-20 08:16:54

Tabellerna 9b – 9c nedan avser ramar enligt figurerna 9.3 och 9.4.För beräkning av nockhöjder se tabell sadelbalkar med I-tvärsnitt     Förutsättningar för nedanstående tabell: inspända pelare till grund och ledad koppling mellan p...

Publiceringsdatum 2015-05-20 08:13:22

Olika fästanordningar kan gjutas in, exempelvis svetsplåtar, kramlor, skruvfästen och ankarskenor. Vid infästning och håltagning i underkant spännarmerade balkar är det viktigt att beakta spännlinornas lägen. Ofta finns zoner som är armeringsfria. H...

Publiceringsdatum 2015-05-20 08:10:41

Exempel på takbalkar finns i produktredovisning-balkar Tabell 9m Dimensioner på takbalk, SIB/F med lätt tak (0,3 kN/m2), centrumavstånd mellan balkar 6 m Balk-längdm Snözon 1,5 Snözon 2 Snözon 2,5 Bredd mm Höjd ände mm Höjd...

Publiceringsdatum 2015-05-20 08:06:51

För att få en preliminär dimension av HD/F-plattor kan ”Håldäck direkt” användas liksom nedanstående tabell. Exempel på HD/F-plattor finns i Produktredovisning - Däckelement            ...

Publiceringsdatum 2015-05-20 08:05:52

Massiva bjälklagsplattor (RD & RD/F)RD-plattorna är antingen slaka eller spännarmerade vanligen med en bred på 2400 mm. Elementens undersida är gjuten mot slät stålform medan översidan har en grövre struktur anpassad för pågjutning eller för spac...

Publiceringsdatum 2015-05-20 08:04:19

  Tabell 9y Spännvidder för slakarmerade RD och spännarmerade RD/F vid olika byggnadskategorier Byggnadskategori RD 240/15 RD 240/20 RD/F 240/15 RD/F 240/20   m m m m Bostäder 4,8 5,5 6,2 8 Ko...

Cementbrist_NY.jpg

Aktuellt

 • Cementbrist leder till omfattande byggstopp visar ny analys. Byggbranschen begär omgående möte med regeringen

  Sverige står inför ett omfattande byggstopp. Redan i november kommer 3 av 4 nya bostäder att inte kunna byggstartas . Flera stora infrastrukturprojekt stoppas eller fördröjas. Läs mer här

  Läs mer

 • Cementas täktansökan avvisas – oroande besked med risk för allvarliga konsekvenser

  Igår 6/7 meddelande Mark- och miljööverdomstolen att de avvisar Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Cementas ansökan om förnyat täkttillstånd för verksamheten beviljades i Mark- coh miljödomstolen i januari 2020. Därefter har domen överklagats och nu prövats i nästa instans. Cementas ansökan har gällt ett förlängt täkttillstånd till 2041 eftersom nuvarande tillstånd löper ut i oktober i år.

  -  Det är ett mycket oroande besked som kommer att leda till allvarliga konsekvenser, inte bara för Cementa och svensk betongindustri, utan för hela byggsektorn och samhället säger Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong.

  - Vi har ett stort behov av nya bostäder och ny infrastuktur i Sverige och idag står cementfabriken i Slite för merparten av den cement som används för betongbyggande i Sverige. Effekterna av detta kommer att bli allvarliga, inte minst för flera viktiga och stora infrastrukturprojekt som nya Slussen, Västlänken, Förbifart Stockholm m.fl. fortsätter Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong.

  - Politiken måste ta sitt ansvar, verksamhet som är viktig för utveckling av samhället kan inte riskeras på detta sätt. En förutsägbar och ändamålsenlig hantering av tillstånd och miljöprövning måste säkerställas, och att det sker med rimliga tidsaspekter, säger Ludwig Zetterström, styrelseordförande Svensk Betong.

  - Dessutom ligger cementfabriken i Slite i framkant gällande miljö- och klimatarbetet, inte bara i Sverige utan också i Europa, och är en viktig del i den klimatomställning som pågår i byggsektorn. Gårdagens besked riskerar att påverka även denna utveckling avslutar Ludwig Zetterström, styrelseordförande Svensk Betong.

   

  Läs mer

 • Webbinarium Klimatförbättrad betong

  Webbinariet Klimatförbättrad betong i praktiken arrangerades av Byggmaterialindustrierna och Svensk Betong inom ramen för färdplanen för bygg- och anläggningssektorn och färdplanen för klimatneutral betong. Samverkan är ledordet för att lyckas med målsättningen att Bygg- och anläggningssektorn inte har några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Betongbranschen är en av alla de branscher som arbetar med att begränsa klimatpåverkan från våra byggmaterial. Läs mer

  Läs mer

 • Ludwig Zetterström omvald som ordförande för Svensk Betong

  Vid Svensk Betongs stämma den 22 april omvaldes Ludwig Zettterström som ordförande för föreningen. Mer information finns här.

  Läs mer

Ta mig högst upp på sidan