Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Nu har det publicerats en ny reviderad utgåva av SS 137003, vilket är den svenska tillämpningsstandarden för betong. Revideringen är ett viktigt steg i det klimatarbete som betongbranschen bedriver utifrån Färdplan klimatneutral betong och kommer öka takten i klimatomställningen.

”Den reviderade standarden har flera öppningar i beständighetsreglerna, exempelvis har antalet accepterade bindemedelssammansättningar utökats i de olika exponeringsklasserna vilket möjliggör lägre klimatpåverkan”, säger Markus Peterson, standardiseringsexpert på Svensk Betong.

”Ska vi klara hållbarhetsutvecklingen och klimatomställningen måste vi hela tiden utvecklas, både som material och bransch. Betong är ett material som ständigt utvecklas och vi behöver fortsatt se över regelverk och standarder för att möjliggöra klimatomställningen. Ett arbete som behöver fortgå i ännu snabbare takt”, avslutar Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong det pressmeddelande som idag publicerats.

Med anledning av att utgåva 6 av SS 137003 har publicerats kommer även Svensk Betongs Kvalitetshandbok att publiceras i en ny utgåva, Kvalitetshandboken 2021. Arbetet med revidering av Kvalitetshandboken har löpt parallellt med standardiseringsarbetet och Kvalitetshandboken 2021 kommer att publiceras inom kort på Svensk Betongs inloggningssidor för våra medlemmar.

Vill du veta mer om ”Möjligheternas standard”? I artikeln Klimatförbättrad betong - den nya standarden för hållbart byggande, publicerad i senaste Bygg & Teknik och författad av Markus Peterson, kan du stilla din nyfikenhet och ta del av nyheter i den nya standarden.  

Ta mig högst upp på sidan