Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Webbinariet Klimatförbättrad betong i praktiken arrangerades av Byggmaterialindustrierna och Svensk Betong inom ramen för färdplanen för bygg- och anläggningssektorn och färdplanen för klimatneutral betong. Samverkan är ledordet för att lyckas med målsättningen att Bygg- och anläggningssektorn inte har några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Betongbranschen är en av alla de branscher som arbetar med att begränsa klimatpåverkan från våra byggmaterial. 

Webbinariet syftade till att ge ökad kunskap om klimatförbättrad betong och dess möjligheter. Där olika aktörer i värdekedjan; konstruktör, beställare och entreprenör, bidrog med erfarenheter. Och där vi genom att följa konkreta projekt fick en inblick i hur klimatförbättrad betong kan spela en viktig roll i klimatomställningen vid byggandet av bostäder, infrastruktur och som en viktig del i alla de helhetslösningar där materialet betong ingår.

Vi aktörer i bygg- och anläggningssektorn behöver arbeta tillsammans. Från kravställande led till utförande - för att redan idag nå klimatnytta genom att använda klimatförbättrad betong. Tillsammans kan vi bidra till minskad klimatbelastning från byggandet och potentialen är stor. Webbinariet syftade till att sprida kunskap om hur vi tillsammans får det att hända! 

Tack till alla föreläsare som delade sina kunskaper och erfarenheter. Och tack till alla som lyssnade. Vi ser fram emot fler välbesökta webbinarier i höst!

Anna Ryberg Ågren vd Byggmaterialindustrierna
Malin Löfsjögård vd Svensk Betong

Här kan du ta del av programmet

Här kan du se en inspelning av webbinariet i efterhand och i informationen under filmen finns tidsangivelser för de olika föreläsningarna

Frågor och svar från möteschatten

Presentationerna från webbinariet:

Klimatförbättrad betong Svensk Betong
Konstruktörens perspektiv Ramboll
Beställarens perspektiv Familjebostäder
Entreprenörens perspektiv NCC
Kungsörnen klimatreducerad betong Helsningborgshem
Kungsörnen Ex.jobb samverkan NCC
Samverkan ger miljövinster Thomas Betong/Forbo
Västlänken deletapp Centralen Trafikverket

 

 

Ta mig högst upp på sidan