Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Det är en unik och oroande situation vi befinner oss i med stora utmaningar för både den enskilda människan och samhället i stort. Hur länge det kommer vara så och vad som händer framöver är svårt att veta. Det viktigaste är den personliga säkerheten och samtidigt så hoppas vi på Svensk Betong att våra medlemsföretag tillsammans med byggsektorn och samhället i övrigt klarar av denna prövning.
Vad gäller Svensk Betongs verksamhet följer vi de råd och riktlinjer som ges av myndigheterna. Vi ställer nu om möten, aktiviteter, utbildningar, projekt m.m. så att de kan genomföras digitalt eller vid behov flyttas fram till senare tillfälle. Vi återkommer så snart vi har information om specifika aktiviteter.
På kansliet arbetar vi på utifrån beslutad verksamhetsplan för året samtidigt som vi följer och bevakar utvecklingen och stämmer av vårt arbete med styrelsen. För även om hela världen befinner sig i en krissituation just nu finns det flera delar av vårt samhälle som rullar på i stora delar ”som vanligt”.
Vi har ”bara” branschfrågor kopplat till Svensk Betong. Gällande arbetsgivarfrågor, skattefrågor, krisåtgärder eller annat kopplat till den akuta situation som nu uppstått hänvisar vi till Svenskt Näringsliv och Industriarbetsgivarna (flertalet av våra medlemmar har sina kollektivavtal hos Byggämnesförbundet inom Industriarbetsgivarna) för mer information och rådgivning.
Gällande Svensk Betongs stämma den 14 maj ligger datumet fast tillsvidare men där förbereder vi för att kunna delta via telefon/digitalt. Vi återkommer om det finns behov av att ändra datumet för stämman. Enligt stadgarna behöver stämman genomföras senast under maj månad.
Själva årsmötesdelen efter stämman var detta år planerat att ske i samverkan med Concrete Future Day. Betong Media har efter styrelsemöte beslutat att evenemanget flyttas fram till ett senare tillfälle i år, om möjligt.
BIBM har nu beslutat att flytta BIBM Congress i Köpenhamn 6-8 maj till hösten, preliminärt sista halvan av oktober. Vi återkommer så snart vi får mer information.
Har ni frågor om Svensk Betongs verksamhet kan ni kontakta VD Malin Löfsjögård på malin.lofsjogard@svenskbetong.se

Ta mig högst upp på sidan