Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Förutom vinnaren, Ohboy i Malmö, var dessa två projekt nominerade för Arkitekturpris Prefab 2018:


Norra Tornen
, Stockholm
Genom arkitekterna Reinier de Graaf and Alex de Jong, OMA

Stora Sjöfallet 2, Stockholm
Ansvarig arkitekt Per Johanson, Joliark

Juryn har bestått av arkitekterna:
Karolina Keyzer, OKK+
Joakim Lyth, WINGÅRDH ARKITEKTKONTOR 
Tina Saaby, KØBENHAVNS KOMMUNE  

Stora Sjöfallet 2   28a1de51a82dcdedde150cbdc281b5b4
Stora Sjöfallet 2, Stockholm   Norra Tornen, Stockholm

 

Juryns motiveringar:

Stora Sjöfallet 2, Stockholm
ARKITEKT: Joliark
BYGGHERRE: Byggnadsfirman Viktor Hansson
Kvarteret Stora Sjöfallet ligger vackert i souterräng vid Husarviken i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm och består av tre typer boenden i ett hus, uppdelat i sektion. Tomtens lutning utnyttjas smart med garage i bakkant under gård, små enkelsidiga lägenheter i souterräng längst ner, breda och generösa lägenheter på markplan samt smala radhus i tre plan överst.

Projektet visar hur viktigt och värdeskapande det är med ett tätt och tidigt samarbete mellan Byggherre och arkitekt. Här har tomtens utmaningar och fördelar fått direkt påverkan på såväl helhet som på de enskilda delarna. En rad svårigheter har vänts till fördelar och bidragit till de olika lägenheternas identitet och charm. Loftgångens väldokumenterade problem är på flera sätt borttrollade genom sinnrikt utförande och fasadens prefabelement är inte här enbart en rationell byggmetod, utan har fått ge huset dess egen tydliga estetik med många mycket genomtänkta och välritade detaljer.

Varje lägenhet har getts direkt access till den unika platsen som utmärks av stadens möte med naturen och den vidsträckta park som utgörs av Norra Djurgården. Utsikt, uteplatser, balkonger och terrasser speglar behovet i det moderna boendet av ett aktivt uteliv oavsett om man bor i villa, radhus eller i lägenhet. Stora Sjöfallet är ett mycket väl genomfört bostadsprojekt som står ut i dagens bostadsproduktion.

Norra Tornen, Stockholm
ARKITEKT: OMA
BYGGHERRE: Oscar Properties
Norra tornen kommer att resa sig över staden som ett monument över Stockholms bostadsboom. Det första tornet trappar sig skallöst upp mot himlen en lägenhet i taget och liknar mer ett fågelberg än de klassicistiska torn som ursprungligen ritades för platsen. Stockholms unika stadsbyggnadstradition att låta stadens topografi och natur påverka de annars strikta rutnätsplanerna, tas här till en annan dimension. 


Den lätt brutalistiskt räfflade betongfasaden med frilagd sjösten, flirtar med Trygg Hansa husets rationella 70-tals brutalism och bidrar med nödvändig bullerdämpning, på ett intrikat och väl genomtänkt vis. Elementens ytor är ovanligt konsekvent behandlade; fogar och reliefer glider över hörn på ett mycket genomtänkt sätt. Akustikytor och vädringsluckor är integrerade i den överordnade formen. Byggnadens trappningar och indragningar, som vid en första anblick kan se ut att vara ett enkelt gestaltningsgrepp, fyller en klar funktion.

Den infärgade betongen plockar upp de omgivande stockholmsputskulörerna på ett varmt och kreativt sätt. Projektet visar på en helt ny och mycket lovande precision i svenskt prefab byggande. 

Ta mig högst upp på sidan