Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Här nedan hittar ni användbara länkar och dokument där det går att hitta mer information kring cementkrisen och information kring arbetet med betong och hållbarhet.

Cementa

Täktansökan Slite | Cementa AB

 

Byggföretagen

Cementkrisen | Byggföretagen (byggforetagen.se)

Byggkonjunkturen 2021:2 | Byggföretagen (byggforetagen.se)

 

Boverket

Underlag till SGU med anledning av det avvisade täkttillståndet för kalkbrytning i Slite, bilaga SGU konsekvensanalys till regeringen augusti 2021 

Promemoria (sgu.se)

 

Fossilfritt Sverige

Start - Fossilfritt Sverige

 

Industriarbetsgivarna

Cementkrisen (industriarbetsgivarna.se)

 

ILO

Mining: a hazardous work (ilo.org)

 

Issues in Occupational Health

Safety and Health in Mining: Part 1, Vol 23 No 3, 2017 

http://icoh-minosh.com/Documents/MiningPaper_Part1.pdf

 

Svensk Betongskonsekvensanalys juli 2021

Svensk Betong konsekvensanalys Slite.pdf (svenskbetong.se)

 

Svensk Betong, Byggföretagen, Svemin, Byggnads, IF Metall, Industriarbetsgivarna – gemensam konsekvensanalys till regeringen juli 2021

Konsekvenser för bygg- och anläggningssektorn och gruvindustrin av nedstängning av kalkbrottet i Slite.pdf (svenskbetong.se)

 

RISE

Kartläggning av befintlig provningsverksamhet för cement och betong i Sverige och bedömning av provningsbehov av nya cement, RISE Rapport 2022:12, analysbilaga N2021-02773

analysbilaga-n2021-02773.pdf (vinnova.se)

 

Ramboll

Analys av möjlighet till import av kalksten, klinker och cement på kort, medellång och lång sikt, konsekvensanalys till regeringen augusti 2021

bilaga-g.-analys-av-mojlighet-till-import-av-kalksten-klinker-och-cement-ramboll.pdf (regeringen.se)

 

Regeringen

Regeringens arbete med cementförsörjning - Regeringen.se

Näringslivets roll inom totalförsvaret - Regeringen.se

 

Riksdagen

www.riksdagen.se

 

SGU

Konsekvensbedömning av utebliven cementproduktion i Slite, konsekvensanalys till regeringen augusti 2021

faktapm_kalk.pdf (sgu.se)

Områden med mineraliska ämnen av riksintresse - Oktober 2021 (sgu.se)

 

Svemin

www.svemin.se

 

Om betong och hållbarhet:

https://www.betongarhallbart.se/

 

Webbutbildning Klimatförbättrad betong

https://www.svenskbetong.se/branschgemensam-webbutbildning

 

Vägledning Klimatförbättrad betong

https://cms.betongarhallbart.se/wp-content/uploads/2020/06/klimatforbattrad-betong_webb_juni2019.pdf

 

Färdplan för klimatneutral konkurrenskraft Betongbranschen

https://cms.betongarhallbart.se/wp-content/uploads/2018/11/ffs_betongbranschen.pdf

 

 

 

 

Ta mig högst upp på sidan