Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Vad krävs för att byta ut ett cement avseende provning?

För husbyggnations ställs det idag krav i Boverkets byggregler, BBR, på att fukttillstånden i material inte får överskrida tillåtna värden. Men ett nytt cement så är inte dess uttorkningsegenskaper kända vilket ska tas i beaktande vid ett byte.

All betong till hus- och anläggningsarbeten i Sverige är kontrollerad och har en certifierad produktionskontroll. Ett nytt bindemedel måste uppfylla berörda standarder och krav för att kunna användas. Vilket innebär att vid införande av nya cement behöver betongtillverkarna genomföra nya provningar av sina betongrecept. Detta för att kunna garantera kvalitetsmässigt godkända produkter. Allt från hållfasthetsutveckling, sulfatresistens, frysprovning, brandprovning mm. Olika provningar tar olika lång tid. Allt från 28 dygn till 56/112 dygn och upp till 230 dygn på vissa. Vissa av dessa provningar kan enbart göras på ett fåtal ackrediterade laboratorier, vilket kan ge ledtider kring 1 år eller längre.

Det är framför allt i anläggningskonstruktioner som den stora utmaningen på utbyte sker. Idag ställs det höga krav I AMA Anläggning och specifika krav, brandspjälkningskrav och sprickriskberäkningar, som ställ i olika projekt måste man ta i beaktande. 

För leveranser till husbyggnad är det enklare att byta cement snabbare förutsatt att det handlar om ett cement som uppfyller kraven i SS137003. Det som måste göras är en förundersökning för att fastställa betongsammansättningar som uppfyller krav på färska och hårdnade egenskaper (hållfasthet), se ovan.

Ta mig högst upp på sidan