Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Uppdaterad konsekvensanalys hösten 2022

Cementkrisen briserade den 6 juli 2021 när Mark- och miljööverdomstolen avvisade Cementas täktansökan för ett nytt långsiktigt tillstånd att fortsätta bryta kalksten i Slite på Gotland efter den 31 oktober 2021. Tidigare hade man fått tillstånd i lägre domstolsinstans i januari 2020. Produktionen av cement i Slite står för upp mot 75 procent av den cement som idag används i Sverige.

Den 14 juli 2021 lämnade Svensk Betong tillsammans med flera andra organisationer och fackförbund in en konsekvensanalys till regeringen som visade att det redan under hösten 2021 riskerade att uppstå byggkris med negativ påverkan ut i hela samhället. Vilket beror på att det inte finns några alternativ, t.ex. med import, att på kort sikt ersätta den mängd cement som produceras i Slite. I denna uppdaterade konsekvensanalys ges en lägesbeskrivning av hur situationen ser ut nu och de osäkerheter som finns framöver. Cementkrisen inte är över, utan redan efter årsskiftet 2022/2023 kan vi vara tillbaka i samma akuta situation igen med risk för byggkris som hösten 2021.

Cementkrisen är inte över
Cementkrisen är inte över – Uppdaterad konsekvensanalys hösten 2022

Vill Du läsa mer:
Övrig information: Länkar, dokument - Svensk Betong

Ta mig högst upp på sidan