Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Arbetsmiljön på byggarbetsplatserna har under senare år varit en fråga som utvecklats. För att öka säkerheten vid montagearbetet har boken tagits fram av Svensk Betong. Boken innehåller exempel på hur olika delar i montagearbetet genomförs säkert.

Till den arbetsmiljöplan enligt regler från Arbetsmiljöverket som ska upprättas för varje byggobjekt och som byggherren ansvarar för, bidrar betongelemententreprenören med uppgifter om arbetsmetoder och utrustning inom sitt åtagande.
Till arbetsmiljöplanen ska elemententreprenören bland annat upprätta riskanalys för sitt arbete.

Riskanalysen innehåller bl.a:

  • Riskinventering
  • Riskbedömning
  • Förslag till riskeliminering

montering 3

Ta mig högst upp på sidan