Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Sammanhållning och robusthet i elementbyggnader

Horisontell och vertikal koppling behövs beroende på val av konsekvensklass i olika omfattning. Reglerna kring detta framgår på två olika ställen i Eurokoden, dels 1991-1-7 (Olyckslast, primärt Bilaga A) dels 1992-1-1 (Betong). Med Boverkets formulering i EKS så skall båda dessa betraktas som normativa. Konstruktionen skall således dimensioneras för värsta fallet utav dessa två standarder.

I en rapport av Svensk Betong behandlas framförallt behovet av vertikal koppling i väggar och pelare med hänsyn till olyckslast och fortskridande ras, samt den alternativa möjligheten att dimensionera för överbryggning av skadade områden (alternativ bärning). För fullständighetens skull redovisas inte bara vertikala dragband utan även horisontella dragband i bjälklag och mellan bjälklag och pelare eller vägg också i rapporten.

Normkraven kan uppfyllas på ett flertal olika sätt tex:

  • Horisontella och vertikala dragband
  • Membranverkan
  • Dimensionera vissa delar som sk key-element

Horisontella och vertikala dragband är normalt sett huvudalternativet vid bostadsbyggnation. Vid byggnation med få bärande delar och stora spännvidder tex sporthall, köpcentrum etc så kan andra lösningar krävas och diskuteras lämpligen med en betong elementleverantör. Alternativet med membranverkan kräver omfattande komplicerade beräkningar där krav ställs på utbildade flytleder för att erhålla tänkt funktion, således en mycket teoretisk modell som kan vara svår att påvisa.

För detaljutformning rekommenderas att kontakt tas med en betongelement leverantör.

 

KvLustenBild4 8896

Ta mig högst upp på sidan