Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

I nedanstående diagram framgår möjlig spännvidd vid linjebelastade balkar. Diagrammen gäller för brottstadiet, om kurvornas värden ändvänds är även deformationer i bruksstadiet acceptabla. Exempel på bjälklagsbalkar finns i produktredovisning balkar.

Linjelast
Linjelasten per meter räknas fram genom att inom balkens lastutbredning addera bjälklagets (inklusive balken) last av egenvikt och bjälklagets nyttiga last. Summan divideras sedan med balkens längd. I bjälklagens egenvikt ska förekommande pågjutningar/avjämningar ingå. Balkens lastutbredning vid jämt utbredd last fås ur formen: balklängden x bjälklagslängderna/2. Balk- och bjälklagslängderna räknas från centrumlinjer stöd av pelare eller vägg.

Diagram 9i Slakarmerade balkar
Diagram 9j Spännarmerade balkar
Diagram 9k Spännarmerade balkar
diagram_9_1_2_600px
 
Diagram 9l Spännarmerade balkar
Diagram 9m Spännarmerade balkar
Diagram 9n Spännarmerade balkar
Diagram 9o Spännarmerade balkar

 

Ta mig högst upp på sidan