Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Om ytterväggen helt saknar fönster kan följande högsta trafikbullernivåer, ekvivalentnivåer, accepteras vid fasad för ljudklasserna A, B och C. Observera att detta inte gäller rum som har fler ytterväggar mot trafiken, exempelvis hörnrum.

Tabell 5 Högsta trafikbullernivå vid fasad, dB(A), frifältsvärde för yttervägg utan fönster
Yttervägg A B C
1 75 79 82
2 68 72 75
3 66 70 73
4 65 69 72
 
 
 
 
Ta mig högst upp på sidan