Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Ljudklassningen för fönster varierar med, fönsterstorlek och rumsstorlek. Kraven av luftljudsisoleringen för fönster uttrycks i form av vägt laboratoriemätt reduktionstal Rw, dB, enligt SS-ISO 717/1. Exemplen avser möblerade sov- och vardagsrum i bostadshus med balanserad ventilation, d.v.s. utan uteluftdon, och ljudklass A, B respektive C, högst 22, 26 respektive 30 dB(A) ekvivalent ljudnivå inomhus.
De fyra olika elementväggarna beskrivs i tabell 7h nedan.

Ljudkraven för fönster i tabellerna nedan avser oskärmat buller från närbelägna vägar och gator. Vid buller från spårburen trafik kan, överslagsmässigt, ljudkraven för fönster minskas med 3 dB.
För buller från mer avlägsna vägar eller järnvägar eller buller som är skärmat av byggnader, bullerskyddsskärmar eller liknande ska ljudkraven för fönster ökas med 3 dB. 
Eventuella uteluftdon i yttervägen bör ha lägst samma ljudisolering, Dnew, som fönsterkravet, Rw.

I tabellerna nedan ges exempel på ljudkrav för fönster utgående från trafikbullernivån utomhus och ljudnivåkrav inomhus för fyra bärande ytterväggar enligt tabell 7h.

Tabell 4 Fyra ytterväggar av betongelement
Yttervägg Sektion genom ytterväggar Beskrivning av yttervägg
1 - Sandwichvägg 150 + 75 mm betong med 150 mm mineralullsisolering och förbindelsestegar
2 - Sandwichvägg 150 + 75 mm betong med 150 mm cellplastisolering och förbindelsestegar
3 - Sandwichvägg 120 mm betong med 150 mm cellplastisolering, 50 mm lättklinker och 10 mm puts
4 - Halvsandwichvägg 150 mm betong med 150 mm cellplast och 10 mm puts
 
 
 
 
Ta mig högst upp på sidan