Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Ljudklassningen för fönster varierar med, fönsterstorlek och rumsstorlek. Kraven av luftljudsisoleringen för fönster uttrycks i form av vägt laboratoriemätt reduktionstal Rw, dB, enligt SS-ISO 717/1. Exemplen avser möblerade sov- och vardagsrum i bostadshus med balanserad ventilation, d.v.s. utan uteluftdon, och ljudklass A, B respektive C, högst 22, 26 respektive 30 dB(A) ekvivalent ljudnivå inomhus.
De fyra olika elementväggarna beskrivs i tabell 7h nedan.

Ljudkraven för fönster i tabellerna nedan avser oskärmat buller från närbelägna vägar och gator. Vid buller från spårburen trafik kan, överslagsmässigt, ljudkraven för fönster minskas med 3 dB.
För buller från mer avlägsna vägar eller järnvägar eller buller som är skärmat av byggnader, bullerskyddsskärmar eller liknande ska ljudkraven för fönster ökas med 3 dB. 
Eventuella uteluftdon i yttervägen bör ha lägst samma ljudisolering, Dnew, som fönsterkravet, Rw.

I tabellerna nedan ges exempel på ljudkrav för fönster utgående från trafikbullernivån utomhus och ljudnivåkrav inomhus för fyra bärande ytterväggar enligt tabell 7h.

Tabell 7h Fyra ytterväggar av betongelement
Yttervägg Sektion genom ytterväggar Beskrivning av yttervägg
1 - Sandwichvägg 150 + 75 mm betong med 150 mm mineralullsisolering och förbindelsestegar
2 - Sandwichvägg 150 + 75 mm betong med 150 mm cellplastisolering och förbindelsestegar
3 - Sandwichvägg 120 mm betong med 150 mm cellplastisolering, 50 mm lättklinker och 10 mm puts
4 - Halvsandwichvägg 150 mm betong med 150 mm cellplast och 10 mm puts
Ta mig högst upp på sidan