Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Trafikbullernivån i ett rum bestäms av trafikbullernivån utomhus, ytterväggens trafikbullerisolering, ytterväggens storlek samt ljudabsorptionen i rummet. Ytterväggens trafikbullerisolering bestäms av trafikbullerisoleringen hos ytterväggens täta partier, fönster och andra genomföringar i väggen såsom t ex uteluftdon.

Krav enligt BBR på buller inomhus från trafik
Buller inomhus från exempelvis trafik anges i A-vägd ekvivalent och maximal ljudnivå, dB(A) enligt tabell 7i nedan. Kraven gäller möblerade rum.

Tabell 3 Högsta ljudnivå i utrymmen för sömn- och vila samt daglig samvaro i bostaden, dB(A), på grund av trafikbuller etc
Ljudklass Ekvivalentnivå Maximalnivå
C 30 45
B 26 41
A 22 38


starka 0039 copy

 
 
 
 
Ta mig högst upp på sidan