Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

För att få en uppfattning om förväntad luftljudsisolering och stegljudsnivå har beräkningar utförts utgående från planlösningen i figur 7.9. För olika bjälklag, lägenhetsskiljande väggar och golvbeläggningar redovisas nedan resultaten av beräkningar och erfarenheter. Beräkningarna gäller vertikalt och horisontellt mellan sovrummen.

figur 7 9

I tabellerna nedan har värden som klarar ljudklass:

A, blå markering
B, grön markering
C, orange markering
D, röd markering

Tabell 7c Bjälklag HD 20, 295 kg/m2 + pågjutning 90 kg/m2. Yttervägg av 150 mm betong
Golv-beläggning Mellanvägg mm Betong Luftljud-isolering 1)   Stegljud-nivå 2)  
    Vertikalt Horisontellt Vertikalt Horisontellt
Klinker med hård skiva 180 54 55 614 53
  220 55 58 604 53
  Lättvägg 3) 58 514 594 53
Linoleum med foam 180 54 55 56 < 48
  220 55 58 55 < 48
  Lättvägg 3) 58 514 54 < 48
Parkett på tunn foam 180 53 54 56 49
  220 54 57 55 49
  Lättvägg 3) 57 504 54 48
Parkett på avvibrerat övergolv 180 57 56 49 < 48
  220 58 59 < 48 < 48
  Lättvägg 3) 60 524 < 48 < 48
 1. R'w + C50-3150
 2. Dimensionerande värde för L'n, w respektive n, L'n, w + C I. 50-2500
 3. Regelvägg med R'w + C50-3150 är 5 dB högre än totalisoleringen horisontellt samt slits i ytterväggens betongskiva i mellanväggsläget
 4. Klarar inte klass C
Tabell 7d Bjälklag HD 20, 295 kg/m2 + pågjutning 145 kg/m2. Yttervägg av 150 mm betong
Golv-beläggning Mellanvägg mm Betong Luftljuds-isolering1)   Stegljud-nivå 2)  
    Vertikalt Horisontellt Vertikalt Horisontellt
Klinker med hård skiva 180 55 56 594 51
  220 56 59 584 51
  Lättvägg 3) 59 54 574 51
Linoleum med foam 180 55 56 54 < 48
  220 56 59 53 < 48
  Lättvägg 3) 59 54 52 < 48
Parkett på tunn foam 180 54 55 54 < 48
  220 55 58 53 < 48
  Lättvägg 3) 58 53 52 < 48
Parkett på avvibrerat övergolv 180 58 56 < 48 < 48
  220 59 59 < 48 < 48
  Lättvägg 3) 60 54 < 48 < 48
 1. R'w + C50-3150
 2. Dimensionerande värde för L'n, w respektive L'n, w +C I. 50-2500
 3. Regelvägg med R'w + C50-3150 är 5 dB högre än totalisoleringen horisontellt samt slits i ytterväggens betongskiva i mellanväggsläget
 4. Klarar inte klass C
Tabell 7e Bjälklag HD 27, 365 kg/m2 + pågjutning 90 kg/m2. Yttervägg av 150 mm betong
Golv-beläggning Mellanvägg mm Betong Luftljud-isolering1)   Stegljud-nivå 2)  
    Vertikalt Horisontellt Vertikalt Horisontellt
Klinker med hård skiva 180 56 56 594 51
  220 57 59 584 51
  Lättvägg 3) 60 54 574 51
Linoleum med foam 180 56 57 54 < 48
  220 57 59 53 < 48
  Lättvägg 3) 60 54 52 < 48
Parkett på tunn foam 180 55 55 54 < 48
  220 56 58 53 < 48
  Lättvägg 3) 59 56 52 < 48
 1. R'w + C50-3150
 2. Dimensionerande värde för L'n, w respektive L'n, w +C I. 50-2500
 3. Regelvägg med R 'w + C50-3150 är 5 dB högre än totalisoleringen horisontellt samt slits i ytterväggens betongskiva i mellanväggsläget
 4. Klarar inte klass C
Tabell 7f Bjälklag HD 27, 440 kg/m2 + pågjutning 90 kg/m2. Yttervägg av 150 mm betong
Golv-beläggning Mellanvägg mm Betong Luftljud-isolering1)   Stegljud-nivå 2)  
    Vertikalt Horisontellt Vertikalt Horisontellt
Klinker med hård skiva 180 58 57 574 49
  220 59 61 56 49
  Lättvägg 3) 62 57 55 49
Linoleum med foam 180 58 57 52 < 48
  220 59 61 51 < 48
  Lättvägg 3) 62 57 50 < 48
Parkett på tunn foam 180 57 56 52 < 48
  220 58 60 51 < 48
  Lättvägg 3) 61 57 50 < 48
 1. R'w + C50-3150
 2. Dimensionerande värde för L'n, w respektive L'n, w +C I. 50-2500
 3. Regelvägg med R'w+ C 50-3150 är 5 dB högre än totalisoleringen horisontellt samt slits i ytterväggens betongskiva i mellanväggsläget
 4. Klarar inte klass C
   
Tabell 7g Bjälklag av homogen betong, 600 kg/m2 + pågjutning 10 kg/m2. Yttervägg av
150 mm betong
Golv-beläggning Mellanvägg mm Betong Luftljuds-isolering1)   Stegljud-nivå 2)  
    Vertikalt Horisontellt Vertikalt Horisontellt
Klinker med hård skiva 180 59 56 56 < 48
  220 60 59 54 < 48
  Lättvägg 3) 63 62 53 < 48
Linoleum med foam 180 59 56 51 < 48
  220 63 59 49 < 48
  Lättvägg 3) 62 62 < 48 < 48
Parkett på tunn foam 180 58 56 51 < 48
  220 60 59 49 < 48
  Lättvägg 3) 62 61 < 48 < 48
 1. R'w + C50-3150
 2. Dimensionerande värde för L'n, w respektive L'n, w +C I. 50-2500
 3. Regelvägg med R'w + C 50-3150 är 5 dB högre än totalisoleringen horisontellt samt slits i ytterväggens betongskiva i mellanväggsläget
Ta mig högst upp på sidan