Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Byggnader och deras installationer ska utformas så att ljud från byggnadens installationer, från angränsande utrymmen likväl som ljud utifrån dämpas. Detta ska ske i den omfattning som den avsedda användningen kräver och så att de som vistas i byggnaden inte besväras av ljudet. Om bullrande verksamhet gränsar till bostäder, ska särskilt ljudisolerande åtgärder vidtas. I lokaler ska efterklangstiden väljas efter vad ändamålet med utrymmet kräver.
Ljudkraven enligt BBR omfattar förhållanden inom en byggnad och anges för följande typer av byggnader och lokaler.

 • Bostäder
 • Vårdlokaler
 • Undervisningslokaler
 • Förskoloroch fritidshem
 • Kontorslokaler
 • Hotell

Ljudkraven omfattar följande faktorer

 • Luftljudsisolering
 • Stegljudsnivå
 • Rumsakustisk behandling
 • Ljudnivå från installationer
 • Ljudnivå från trafik och andra yttre ljudkällor.

Allmänt råd enligt BBR

Föreskriftens krav på byggnaden är uppfyllt om de byggnadsrelaterade kraven i ljudklass C enligt SS25267 för bostäder eller enligt SS25268 för respektive typ av lokal uppnås. Om bättre ljudförhållanden önskas kan ljudklass A eller B väljas.

Ta mig högst upp på sidan