Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

  1. Stegljudsisolering i en byggnad sker för att begränsa ljud från gångtrafik, stolskrap etc. Bedömningen av stegljudsisoleringen sker genom mätning av ljudnivån från en standardiserad hammarapparat som slår på golvet i ett annat utrymme, stegljudsnivå. Ju lägre stegljudsnivå desto högre ljudklass. Exempel på ljudspridning från ett bjälklag som exiteras med hammarapparat till andra utrymmen i en byggnad med betongväggar och betongbjälklag ges i figur 7.16. Exemplet visar även hur mätning av stegljuidsnivå utförs. Ljudet mäts i 19 frekvensområden, tersband, i angränsande utrymme, mottagarrummet. Nivåerna vid de olika frekvenserna bearbetas och en stegljudskurva fås, se figur 7.17. Utgående från denna kurva beräknas vägd stegljudsnivå LnT,w+Cl,50-2500

figur 7 16

figur 7 17

Ta mig högst upp på sidan