Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Byggprocessen utvecklas idag mot en mer industrialiserad process. Istället för att börja om "på nytt" med varje enskilt projekt utgår man istället från definierade delprocesser som återkommande kan upprepas i flera projekt. Det ger många fördelar och gör att de olika momenten i byggprocessen går att styra på ett bättre sätt, t.ex.: materialval, inköp, utförande etc. Man får en effektivare byggprocess och samtidigt ökad kvaliteten.

Det finns två huvudgrupper av produktionssätt vid byggnation med betong: platsgjuten och prefabricerad betong. Båda fungerar utmärkt i det industriella byggandet med färdiga lösningar/produkter bestående av t ex väggar eller bjälklag.

  • Platsgjuten betong innebär att en färsk betong, ofta självkompakterande, körs ut till byggarbetsplatsen där den med hjälp av en betongpump pumpas i rationella formsystem eller kvarsittande form med prefabricerade armeringsenheter och nät.
    (bild)
  • Prefabricerad betong innebär att färdiga byggnadsdelar, till exempel väggar och bjälklag förtillverkas på fabrik. Byggnadsdelarna transporteras med lastbil till byggarbetsplatsen där de monteras ihop.
    (bild)

I många projekt används kombinationer av de olika produktionssätten. En ingående beskrivning av metoderna finns i ”Bygga med platsgjutet” och ”Bygga med prefab”.

Ta mig högst upp på sidan