Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Arbete på hög höjd innebär risker som behöver minimeras. Arbetsmiljöverket har tagit fram föreskrifter som ska uppfyllas och om överträdelse sker av föreskrifterna kan arbetsmiljöverket utfärda s.k. sanktionsavgift. Från den 1 januari 2015 omfattas även överträdelse av föreskrifterna för arbetet från 2 meter eller högre av sanktionsavgifter.

Som ett led i att förbättra arbetsmiljön inom betongbranschen har Svensk Betong identifierat riskfyllda arbetsmoment och sammanställt rekommendationer för gemensamma åtgärder gällande arbete över 2 meter för prefabricerad betong och fabriksbetong/betongpumpning. För mer information se dokumenten ”Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement” och ”Sammanställning av arbetsmoment från 2 meters höjd eller med för fabriksbetong/pump”

Ta mig högst upp på sidan