Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Att sprida kunskap och goda erfarenheter med klimatförbättrad betong är ett viktigt sätt för att öka takten i omställningen. Klimatförbättrad betong måste bli förstahandsval i hållbart byggande av såväl byggnader som infrastruktur. Vi vill sprida kunskap och goda exempel för att få det att hända. Tillsammans med medlemsföretagen har Svensk Betong tagit fram en webbaserad utbildning om klimatförbättrad betong. Kostnadsfri och öppen för alla!

Utbildningen reviderad - ny utgåva av vägledningen

Webbutbildningen bygger på Vägledning Klimatförbättrad betong. Utbildningen är  reviderad  med anledning av att utgåva 2 av vägledningen publicerades våren 2022. Den största förändringen är att utbildningen innehåller nya tabeller för fabriksbetong och prefabricerade betongprodukter och beskrivning av hur betongen kan klimatförbättras i fyra nivåer. 

Övergripande målsättningar med utbildningen

  • Skapa förutsättningar för ökad användning av klimatförbättrad betong
  • Ökad acceptans för nya, hållbara lösningar och förändrade arbetssätt
  • Stödja dialogen med aktörer i värdekedjan som kan påverka
  • Gå från ord till handling, genom ökad trygghet och kompetens

Innehåll

Utbildningen byggs upp av blandade presentationsformer. En film introducerar det övergripande sammanhanget och en animerad film förklarar betongens klimatpåverkan. Faktasidor blandas med intervjuer med personer från branschen som bidrar med kunskap utifrån sina erfarenheter av klimat-förbättrad betong. I slutet av utbildningen visar fem referensprojekt med fakta och intervjuer vad vi i praktiken kan göra redan idag.

Vill du lära mer om hållbart byggande i betong? Klicka på figuren för att registrera dig och gå webbutbildningen!

figur webb webbutbildning

Ta mig högst upp på sidan