Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Hammarby gård, Hus 2, Stockholm, genom arkitekterna Johan Arrhov och Henrik Frick, Arrhov Frick Arkitektkontor 
Brf. Ohoj, Malmö, genom arkitekterna Cord Siegel och Axel Hauschild, Hauschild + Siegel Architecture 
Metropol,Radisson Blu Hotel, Helsingborg, genom arkitekt Anders Blomquist, Horisont Arkitekter

Juryns nomineringstexter

Juryn har bestått av arkitekterna
Petra Gipp, PETRA GIPP ARKITEKTUR
Joakim Lyth, WINGÅRDH ARKITEKTKONTOR
Trine Amundsen, RAMP ARKITEKTER 

Svensk Betong Arkpris16 BannerInbjudan
Hammarby Gård Brf. Ohoj Metropol, Radisson Blu Hotel

 

Juryns motiveringar:

Hammarby gård, Hus 2
Arkitekt: Arrhov Frick Arkitektkontor
Byggherre: Oscar Properties bygg

Hus 2 är en del av kvarteret Hammarby gård som ligger i Hammarby sjöstad. Projektet är resultatet av ett parallellt uppdrag utlyst av byggherren. Det förelåg strama förutsättningar; antal våningar, indragen övervåning och balkonger begränsade till byggnadens gårdssida.
De fysiska och ekonomiska ramarna gjorde det naturligt att utföra hela huset i prefabricerad betong, vilket visade sig vara ett mycket lyckat val. Allt från lägenhetsskiljande väggar till fasader är uppbyggda i prefabricerad betong.
Arkitekten förhåller sig på ett imponerande sätt konsekvent till ett strikt och precist koncept, både vad gäller planlösning, bärande element och fasaduttryck. Fasaderna är strama och fint komponerade. Det ligger en stor omtanke i de prefabricerade elementens indelning och dess uttrycksfulla yta. De få material som är valda;  betong och stål samt entrépartier i trä, understryker den enkla och repetitiva idén.
De påhängda balkongerna i glas och galvaniserat stål på gårdssidan följer upp konceptet om en stram rytm och skapar en fin kontrast till gatusidans fasad.


Brf Ohoj
ARKITEKT och BYGGHERRE: Arkitekterna Cord Siegel och Axel Hauschild, Hauschild + Siegel

I Västra hamnen i Malmö ligger bostadsrättsföreningen Ohoj, med 10 etagelägenheter i en tydlig struktur, där plan och sektion sinnrikt interagerar och skapar dynamiska bostäder. Här samverkar det vertikala och det horisontella rummet med ljuset, som pressas in genom de noga avvägda öppningarna i yttermuren.
Arkitekterna, som också varit byggherrar, har arbetat med betongen på ett mycket medvetet sätt, med hela skalan från väggelement till detaljer. Materialet har bearbetats på ett skulpturalt och taktilt sätt, med robusta detaljer och en ärlighet där materialet tillåts artikulera sig i relation till det vardagliga livet.
Det inre livet samspelar med det yttre och låter ekologiska, ekonomiska och sociala frågor bilda en arkitektonisk komposition som relaterar till sin kontext på ett känsligt, egensinnigt och modigt sätt.


Metropol, Radisson Blu Hotel
Arkitekt: Horisont Arkitekter
Byggherre: Midroc Projects

Vid Konsul Perssons plats i Helsingborg ligger kvarteret Metropol, ett hotell, som avslutar den länge oavslutade platsen mot väster. Byggnaden har en enkel och självklar uppbyggnad; underst två våningar med hotellfoajé, restaurang samt kontor klädda med keramiska plattor. Över det fem  våningar med 205 hotellrum.
Hotellrumsvåningarna har en stram och repetitiv fönstersättning i en yta av sammanflätade ljusa betongelement, där skarvarnas placering och utformning ger karaktär till fasaden. Betongelementen är infärgade vita och utförda med skarpa kanter och djupt liggande fönster.
Arkitekten har skickligt lyckats att med proportioner och detaljer ge den rationella hotellfasaden både rytm och skärpa.
På hotellets överbyggda innergård reser sig en utrymningstrappa, även den av prefabricerade  betongelement. Trappan är mycket elegant med sitt smidesräcke och dess skärpa och detaljer länkar till byggnadens exteriör.

Ta mig högst upp på sidan